Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com

Wie zijn verzekerd?

  • De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren kan als alleenstaande, samenwonende of gezin afgesloten worden.

  • Afhankelijk van de gezinssamenstelling zijn meeverzekerd:

  • de verzekeringnemer, echtgeno(o)t(e) of de met verzekeringnemer in gezinsverband samenwonende personen; de minderjarige kinderen, pleeg- of stiefkinderen; de meerderjarige ongehuwde kinderen, pleeg- en stiefkinderen, inwonend of voor studie elders wonend; de inwonende ouders, grootouders, schoonouders en ongehuwde bloed- en aanverwante familieleden; logé's en de oppas van minderjarige kinderen; het huispersoneel, voorzover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van de verzekeringnemer.


Ruime dekking

  • De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren biedt een verantwoorde financiële bescherming tot naar keuze EUR 1.000.000,- of EUR 1.250.000,- per gebeurtenis.
  • De verzekering is van kracht in de gehele wereld. 
  • verzekeringnemer.