Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com

Download PDF (33KB)

Pensioen blijft hard werken

Wat heeft 2013 ons gebracht?
2013 was voor ontwikkelingen in pensioenland een enerverend jaarVoor het eerst sinds de invoering van de AOW ging de uitkering niet in op het moment dat iemand 65 jaar wordt maar (voor 2013) één maand later. Veel pensioenfondsen hebben ook voor het eerst in 2013 de uitkeringen en de opgebouwde aanspraken moet verlagen.

Wat is er gewijzigd per 1 januari 2014?
Wederom gaat de AOW weer met één maand later uitgekeerd worden, men moet nu dus wachten totdat men 65 jaar en 2 maanden oud is.

En voor alle aanvullende pensioenregelingen geldt dat deze voor wat betreft de opbouw vanaf 1 januari 2014 moeten voldoen aan de nieuwe fiscale wetgeving (beter bekend als “Witteveen”). Het Witteveen-kader is aangepast, zodat de pensioenrichtleeftijd 67 moet zijn, met een opbouwpercentage van 2,15 voor een middelloonregeling. De opbouw in een eindloon- en beschikbare premieregeling is ook naar beneden toe bijgesteld.

Wat staat ons het komende jaar te wachten?
Op de valreep van het oude jaar heeft het kabinet een akkoord gesloten over verdere verlaging van het Witteveen-kader. Dat zal gebeuren per 1 januari 2015. Het opbouwpercentage in een middelloonregeling wordt verlaagd tot 1,875%, bij een pensioenrichtleeftijd van 67. De opbouw in een eindloon- en beschikbare premieregeling wordt ook naar beneden toe bijgesteld. Verder zal er –en dat is helemaal nieuw – een salarisplafond worden geïntroduceerd. Werknemers mogen alleen pensioen opbouwen over het salaris tot € 100.000. Voor het salarisdeel boven € 100.000 wordt een zogenaamde netto spaarregeling geïntroduceerd.

Verder zullen de financiële regels voor pensioenfondsen wijzigen. Het is nog steeds de bedoeling dat dit per 1 januari 2015 zal wijzigen. Dit zal naar verwachting grote gevolgen hebben voor de mate van zekerheid voor de deelnemers aan de pensioenfondsen. De wet die dit regelt moet nog naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Kortom. 2015 wordt een druk jaar. De gewijzigde regelingen per 1 januari 2014 moeten allemaal worden geïmplementeerd en alle werkgevers (met hun werknemers) moeten alweer nadenken over de wijzigingen per 1 januari 2015.