Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com

Download PDF (66KB)

Bedrijfsregeling Brandregres 2014- Willis controleert uw verzekeringspakket

Uw aansprakelijkheidsverzekering en brandregres
Uw bedrijf kan aansprakelijk zijn voor brandschade bij een ander bedrijf. U verricht bijvoorbeeld werkzaamheden bij een andere onderneming en doordat u of uw medewerkers niet alle vereiste voorzorgen hebben genomen, ontstaat er brand bij uw klant.

Er kan ook brand ontstaan binnen uw eigen organisatie, doordat er op onzorgvuldige wijze wordt omgegaan met brandbaar materiaal. Deze brand kan overslaan naar het gebouw van uw buren waardoor daar aanzienlijke schade ontstaat.

In de praktijk zal de schadelijdende partij zijn schade claimen op zijn brandverzekering. De betreffende verzekeraar zal, uiteraard afhankelijk van de dekking, deze schade geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Brandverzekeraars hebben het wettelijke recht om uitgekeerde vergoedingen voor schades, die door een derde veroorzaakt zijn, op deze derde te verhalen. Er moet dan wel sprake zijn van opzet of onzorgvuldig handelen waarvoor de schadeveroorzaker aansprakelijk kan worden gehouden.

Brandverzekeraars, die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars, hadden dit recht via de zogenaamde Bedrijfsregeling Brandregres beperkt tot maximaal EUR 500.000. Dit beleid is door deze verzekeraars per 1 januari 2014 veranderd.

Bedrijfsregeling Brandregres 2014
Wanneer u als gevolg van opzet of onzorgvuldig handelen aansprakelijk bent voor de schade die bij een andere onderneming optreedt dan kunnen brandverzekeraars, die deze schade vergoeden, vanaf 1 januari 2014 de schade onbeperkt verhalen.

Bij brand gaat het al snel om grote schades. Alleen al in de eerste 9 maanden van 2013 waren er 109 branden met een schade van meer dan 1 miljoen euro, met een totale schade van ruim 500 miljoen euro

De brandverzekeraars nemen echter geen verhaal op particulieren en ook niet op niet-particuliere huurders, pachters, lessees, bruikleners en bewaarnemers van de beschadigde zaak.

Uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven zal, conform de voorwaarden van de polis, de schade waarvoor u aansprakelijk bent vergoeden. Maar tot maximaal de verzekerde som. Is de schade waarvoor u aansprakelijk bent hoger dan het verzekerde bedrag van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan zal uw onderneming het verschil zelf moeten dragen.

Het besluit van verzekeraars om conform hun wettelijk recht verhaal te nemen op ondernemingen die door onzorgvuldig handelen bij andere ondernemingen schade veroorzaken, is een nieuw en potentieel aanzienlijk risico. Daarom moet onderzocht worden of het wenselijk is om het verzekerde bedrag van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan te passen.

Wat gaan wij voor u doen?
Alle verzekeraars, die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen aanbieden, beraden zich nu hoe zij hun verzekerden voor dit nieuwe risico een oplossing kunnen bieden. Nog niet alle verzekeringsmaatschappijen hebben een definitieve keuze gemaakt. Wij volgen de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet en onderzoeken wat voor uw onderneming een goed aanbod is. Uiteraard zullen wij bij onze periodieke controles van uw verzekeringspakket extra aandacht aan dit onderwerp besteden. Wilt u al op korte termijn dat wij deze controle uitvoeren, neem dan contact met ons op. Ook wanneer u andere vragen heeft over dit onderwerp aarzel niet en neem contact met ons op.

Wat kunt u doen?
Vooral in de situatie dat uw bedrijf zelf regelmatig werkzaamheden bij of voor andere ondernemingen uitvoert, ontstaat er voor u een verhoogd risico. Dit risico kan binnen bepaalde grenzen beperkt worden door het voeren van goede leveringsvoorwaarden waarin u naar uw opdrachtgevers uw aansprakelijkheid beperkt. Het is dan wel belangrijk dat u een juiste formulering kiest en ook dat u op juiste wijze de toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden op uw opdrachten van kracht laat zijn.

Bij de uitvoering van brandgevaarlijke werkzaamheden zal meer dan voorheen de noodzaak zijn om de vereiste veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te nemen. Verder is het noodzakelijk een eind- en nacontrole te laten plaatsvinden samen met de opdrachtgever.

Vragen?
Verzekeringen blijven complexe producten. Waarbij het voor u belangrijk is dat uw verzekeringspakket goed aansluit bij uw risico. Door veranderingen in uw bedrijf maar ook door veranderingen in wet- en regelgeving kan het risico van uw bedrijf veranderen. Het gegeven dat brandverzekeraars per 1 januari 2014 gebruik maken van hun wettelijk recht om brandschades te verhalen op derden die door onzorgvuldig handelen deze schades hebben veroorzaakt, is zo een verandering. Hebt u vragen, aarzel dan niet contact op te nemen.